Долинська громада
Запорізький район, Запорізька область

Відділ освіти, молоді та спорту

У 2017 році в Долинській сільській раді було створено Відділ освіти, молоді та спорту, яким керує  Данільчак Галина Василівна.

 Освіта вища. Закінчила декілька закладів освіти педагогічного направлення: Запорізький національний університет  за спеціальністю « Фізика. Викладач фізики» у 2006 році, Запорізьке педагогічне училище у 2001 році за спеціальністю «Вчитель початкових класів»,  Запорізький педагогічний коледж за спеціальністю «Вчитель з дошкільного виховання» у 2012 році. З 2006  по  2010 рік працювала на посаді директора Долинської загальноосвітньої школи  І – ІІ ступенів , а з  15 лютого2010 року та по 2017 рік працювала завідуючою Долинським комунальним дошкільним навчальним закладом « Мрія». Лауреат обласної педагогічної премії.

        У відділі освіти працюють провідні спеціалісти Саджениця Ірина Леонідівна та Уйбікова Дар’я Володимирівна. Також створено «Групу централізованого адміністративно господарського обслуговування  закладів відділу освіти» на чолі з Кузнецовою Інною Миколаївною.

 На території Долинської сільської ради  функціонує дві  загальноосвітніх школи  І-ІІІ ступенів та два дошкільних навчальних заклади.

У Новозапорізькій школі навчається 191 дитина шкільного віку, у Розумівській загальноосвітній школі навчається 161 дитина.

Першочергова увага відділу освіти та органів місцевого самоврядування   спрямована на збереження існуючої мережі   дошкільних закладів та покращення умов для розвитку та виховання в них дітей дошкільного віку.

У Розумівському КДНЗ « Казка» виховується 48 дошкільнят , а у Долинському КДНЗ « Мрія» - 87 дошкільнят.

    Забезпечено 100%  охоплення дошкільною освітою дітей 5-го року життя. Систематичні послуги батькам і дітям, які не відвідують дошкільні заклади, надає  консультативний центр, який функціонує на базі  ДНЗ.

Значна увага приділяється зміцненню та оновленню матеріально-технічного забезпечення дошкільних установ.                      

Загальноосвітні навчальні, дошкільні освітні заклади забезпечені керівними та педагогічними кадрами.

Упродовж року  забезпечено право педагогічних працівників на проходження курсів підвищення кваліфікації.  

Учні шкіл беруть участь у  багатьох творчих конкурсах та змаганнях.

Відділом освіти стовідсотково забезпечується підвіз учнів до місця навчання та у зворотному напрямку. В повному обсязі виплачується  заробітна плата , закладено кошти на відпускні педагогічним працівникам з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення.

Проведено тендерні процедури Розумівською загальноосвітньою школою  для закуплі   вугілля .

 

Першочерговими завданнями 2017 року є:

- формування раціональної мережі навчальних закладів  з урахуванням  вимог законодавства, фінансових можливостей, освітніх запитів територіальної громади;

- забезпечення якісного підвозу учнів та педагогів до місця навчання та в зворотньому напрямку;

- забезпечення охоплення дітей дошкільного віку дошкільним суспільним вихованням, дітей 5-річного віку – стовідсотково;

- забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів, та дітей пільгових категорій,  учасників АТО;

- розроблення  та затвердження Програми розвитку освіти Долинської сільської ради.»;

-  реалізація концептуальних засад Нової Української школи;

- виховувати у дітей цілісну систему національних та загальнолюдських цінностей і духовних пріоритетів, впроваджувати в навчально-виховний процес Концепцію національно-патріотичного виховання дітей і молоді, створювати умови для змістовного дозвілля дітей;

- створення безпечних та комфортних  умов перебування дітей у навчальних закладах, що відповідають  сучасним вимогам;

- продовжувати демократизацію освітнього процесу, подальший розвиток державно-громадської моделі управління.

- забезпечити соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу;

У 2017 році відділом освіти планується:

 • Продовжити роз’яснювальну роботу серед педагогічних працівників, батьківської  громадськості щодо оптимізації мережі навчальних закладів.
 •  Придбати  шкільний автобус .
 • Розпочати роботу з розвитку спорту та фізичного культури на території.

Вас вітає Новозапорізька школа І – ІІІ ступенів Долинської сільської ради.!                 Школа – це навчальний заклад початкової та середньої освіти, який виконує замовлення держави та батьків.

З 2014 року директором школи є Кузьміна Ірина Василівна. “Спеціаліст вищої категорії” з педагогічним званням “старший учитель”. Вчитель біології. Мудра, витримана, творча і просто чарівна жінка.                      Історія Новозапорізької загальноосвітньої школи починається з 1925 року.

 • В ній навчаються діти з сіл: Нове Запоріжжя, Петрівське, Канцерівка, Високогірне, Долинське, Новослобідка, Новокатьощино, підвіз яких здійснюється шкільним автобусом в кількості 191 учень.
 • З 2007 року школа реорганізована в школу І - ІІІ ступенів.

Для навчання учнів створено такі умови:

 • Працює їдальня;
 • Функціонує шкільна бібліотека;
 • Комп’ютерний клас;
 • Спортивна зала та спортивний майданчик

Для надання якісних освітніх послуг в школі сформовано сучасний творчий колектив у складі 20 педагогів. З них:

 • 4 вчителя вищої категорії
 • 9 вчителів І категорії
 • 2 вчителя ІІ категорії
 • 5 спеціалістів

Початкова школа

 • В початкових класах математика викладається за методикою Скворцової, Онупрієнко. За якою працюють гімназії та ліцеї в містах Києві та Харкові.
 • Наша школа одна з перших в Запорізькому районі, яка працює над цією методикою вже 4 роки.
 • В рамках проекту Нова українська школа” планується впровадження розвиваючого навчання.             

Середня та старша школа

Вчителі старшої та середньої школи активно використовують на своїх уроках сучасні методи навчання:

 *інтерактивні методи та прийоми,

* групові форми роботи,

* проектну діяльність,

* комп’ютерні технології,

* квести.

 

Створюючи передумови поглибленого вивчення окремих предметів , що в подальшому дасть можливість учням свідомо обрати профіль навчання , введено допрофільне навчання  через факультативи та курси за вибором у 5 -11 класах

            Це:

* «Етика» – 5-6 кл.

* «Основи споживчих знань» 5-7 кл.

* «Людина і світ» – 5-6 кл.

* «Живи за правилами» - 7кл. 

* «Сімейні цінності» - 8кл.

* «Креслення» - 8-11кл.

* «Практичне право» - 8-9 кл.

* «Видатні постаті України» - 8,11 кл.

* «Практикум із культури українського мовлення» - 9 кл.

* «Країнознавство» - 10,11кл.

* «Основи етики та психології сімейного життя»- 11 кл.

* "Основи відновного правосуддя "- 11 кл.

* «Основи культури мовлення» -10 кл.

* «Практика перекладу» - 10кл.

* «Етикет і етика» - 10кл.

* «Історія держави і права» - 10кл.

* «Основи Веб-дизайну» -10 кл.

* Вибір факультативних курсів залежить від результатів анкетувань, які ми проводимо з вами та учнями.

На базі школи працюють такі гуртки

* ДЮПР (Дружина юних пожарників рятівників)

* Студія образотворчого мистецтва

* ЮІР (Юних інспекторів руху)

* Спортивний

На високому рівні організована виховна робота

* Класні виховні години;

* Загальношкільні заходи;

* Тематичні лінійки;

* Конкурси;

* Предметні тижні;

 * Екскурсії

В кінці кожного семестру органами самоврядування підводяться підсумки та найкращі класи із початкової, середньої та старшої ланки нагороджуються “Ніками”

Учні нашої школи є активними учасниками шкільних, районних, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів та олімпіад.

В цьому навчальному році наша школа за рейтингом районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад увійшла в десятку переможців серед 23-х шкіл району

Результативність участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад

п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

     Місце

Вчитель

1.

Гордієнко Катерина

10

Українська мова та література

     ІІІ

Бабашкіна О.А.

2

Масловська Юлія

9

Українська мова та література

ІІІ

Бабашкіна О.А.

3

Довгополік Ірина

9

фізика

ІІІ

Семенюк Н.В.

4

Масловська Юлія

9

біологія

ІІІ

Кузьміна І.В.

5

Масюкова Карина

8

біологія

ІІІ

Кузьміна І.В.

6

Левченко Олексій

9

Історія

ІІ

Біла Л.О.

7

Довгополік Ірина

9

географія

ІІІ

Карнафель Н.А.

8

Лабор Яна

11

Юні знавці Біблії

ІІІ

Пирогова О.В.

Результативність участі учнів у ІІ етапі Міжнародного конкурсу української мови ім.П.Яцика

п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Місце

Вчитель

1.

Гринь Олексанрд

7

ІІІ

Щербакова Л.П.

2.

Масловська Юлія

9

ІІІ

Бабашкіна О.А.

       Результативність участі учнів у ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка

п/п

Прізвище, ім’я учня

Клас

Місце

Вчитель

1.

Кирпа Софія

8

ІІІ

      Щербакова Л.П.

 

Участь у конкурсах

* Всеукраїнська україномовна гра «Соняшник»- 12 дипломів

* Міжнародна природнича гра «Геліантус»-2 дипломи, 3 грамоти

* Всеукраїнський конкурс знавців англійської мови «Грінвіч»  – 2 дипломи

Найперша мета кожного педагога - створити умови для виявлення і послідовного розвитку унікального потенціалу кожного вихованця . При цьому потрібно чітко усвідомлювати, що головна умова організації сучасного освітнього процесу будується на такому понятті як «сприяння», тобто спільна дія педагога, батька та дитини. Ніколи ніяка родина не дасть дитині того, що можуть дати йому школа і заклад додаткової освіти, і ніякі, найкращі соціальні інститути не замінять дитині сім'ю.

Тому тільки в співдружності і загальними зусиллями школи і сім'ї створюються найсприятливіші умови для всебічного розвитку творчих сил і здібностей дітей.

Ласкаво просимо до Розумівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Долинської сільської ради.
     
Профіль закладу: «Особистісно орієнтоване навчання, виховання учнів, відповідно до вимог нового Державного Стандарту шляхом впровадження новітніх технологій»

Освітні послуги:

* профільне навчання;

* поглиблене вивчення предметів;

* факультативи;

* гуртки;

* матеріально-технічне забезпечення: наявні технічні засоби навчання, НКК,підключення до швідкісної мережі Інтернет, забезпеченість підручниками;

* можливість впровадження дистанційної освіти

Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. 

А. Барбюс

У школі навчається 161 талановитих, обдаровованих, здібних учнів.

У нас формується позитивне ставлення до державної символіки, патріотизму, на другому поверсі оформлено куточок державної символіки, там же розміщені матеріали щодо роботи учнівського самоврядування, режиму роботи школи, роботи гуртків, профорієнтаційної роботи.

Впроваджувались різні технології превентивного виховання, які виконують розвивальну функцію і формують громадську активність учнів.

Питання формування здорового способу життя планується окремим розділом у виховних планах класних керівників, де при викладанні різних тем передбачається не тільки пропаганда здорового способу життя, а і профілактика шкідливих звичок, попередження травматизму, збереження психологічного здоров'я. Класні керівники застосовують різні форми роботи: бесіди, презентації, диспути, усні журнали, обговорення життєвих ситуацій.

Протягом року в цікавих формах (конкурси, казки, вікторини, випуски газет, тематичні лінійки) проводяться предметні тижні, які сприяють розвитку творчих здібностей дітей, пробудження інтересу до навчального процесу.

Завдання які ми ставимо на 2017:

* формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

* виховання духовної культури особистості;

* виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

* утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам'яті;

* збагачення народних традицій, звичаїв;

* виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

* забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;

* посилення уваги до питань морально-етичного виховання;

* створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

* зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;

* організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через органи учнівського самоврядування;

 

Ласкаво просимо до Розумівської комунального дошкільного навчального закладу «Казка» Долинської сільської ради

 

Кожного дня гостинно відчиняє двері перед своїми вихованцями та їх батьками та гостям наш дитячий садок з чарівною назвою «Казка». Жити, як у казці – це, мабуть, найбажаніша мрія чи не кожної дитини. Тому колектив нашого закладу докладає всіх зусиль, щоб здійснити цю мрію.

Керує цим закладом досвідчений керівник Чученко Людмила Миколаївна.

Наш садочок не великий, має 2 різновікові групи (площа розрахована на 35 дітей), а виховується в закладі 49 дітлахів.

Навчання, виховання і розвиток дітей відбувається за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та відповідно до базового компоненту розвитку дитини дошкільного віку.

Після відкриття дошкільного закладу вже промайнуло 10 років. І з кожним роком він розвивається , а педагоги закладу набувають досвіду.

Садочок став для дітей справжньою домівкою, де вони не тільки здобувають знання , уміння та навички, а й розважаються, товаришують, стають більш самостійними та творчими особистостями. У цьому велика заслуга працівників дошкільного закладу, чиї душі віддані дітям.

 

Садочок забезпечений сучасними меблями, технічним обладнанням, методичними посібниками, літературою, різноманітними іграми та іграшками.

 

 

Ласкаво просимо до Долинського комунального дошкільного навчального закладу «Мрія» Долинської сільської ради

Дошкільний навчальний заклад « Мрія»  відкрив свої двері у 2007 році. В ньому працює чотири вікові групи, в яких виховується 85 дітей дошкільного віку. Дитячий садок відвідують діти з 6 населених пунктів, які забезпечені підвозом це:  Нове Запоріжжя, Долинське, Канцерівка, Новослобідка ,Петрівське, Високогірне.

Очолює дошкільний заклад з 2017 року завідуюча Тімофєєва Дар’я Сергіївна.               Девіз закладу :  «Дитинство неповторне   як неповторна кожна людська особистість. ДНЗ  « Мрія» - країна щасливого дитинства ».

Дитина – це особистість, і тому розуміння дитини, визнання її особистих  якостей, повага до неї, доброзичливість,   милосердя   –   наше кредо

Заклад працює над темою «Формування національного типу особистості , через залучення дітей до джерел народного мистецтва» Працівники  дошкільного закладу є учасниками вокального гурту « Маків цвіт» на чолі з начальником відділу освіти Данільчак Г.В.

В дошкільний навчальний заклад « Мрія» батьки і діти ідуть із задоволенням. Вони впевнені: тут їх зустрінуть добрі серця і ласкаві руки педагогів, тут з любов’ю, ніжністю і турботою поставляться до кожної дитини. Велика увага приділяється розвитку креативного і логічного мислення у дітей, вмінню спілкуватись як з дорослими так і з ровесниками.

                            

Педагоги, працюючи з дітьми, виходять далеко за рамки програмових вимог, подають малюкам великий обсяг знань цікаво і доступно, в ігровій формі, з використанням новітніх технологій. Діти в нас цікавляться всім, допитливі, знають багато віршів, казок, мають достатні знання з народознавства,екології, ознайомлення з навколишім, математики і інших розділів програми.
 


Велику увагу педагоги приділяють вихованню моральних якостей малят, їх креативному розвитку, вихованості. 
У вихованні дитини важлива кожна хвилина , адже вона може стати вирішальною у формуванні особистості. Виховання є мистецтвом , а не ремеслом в цьому основа справи  вихователя.